KÉPZÉSI NYÍLT NAP AZ IBS-EN NOVEMBER 26-ÁN! REGISZTRÁLJ MOST ONLINE! 

Tandíjak

SzakokTandíj*
Alapképzési (BSc) szakok3 300 EUR/szemeszter
Mesterképzési (MSc) szakok Budapesten (2 szemeszter)4 350 EUR/szemeszter
Mesterképzési (MSc) szakok Bécsben (2 szemeszter)5 900 EUR/szemeszter
Intenzív angol nyelvi program (IELP)2 200 EUR/szemeszter
Nyári Egyetem (angol nyelvű, négy hetes)1 550 EUR/4 hét
Regisztrációs díj nem EU állampolgárok számára900 EUR/egyszeri

*A tandíjat euróban vagy forintban lehet kiegyenlíteni. Forintban történő fizetés esetén az árfolyamot az IBS költségtérítési szabályzata állapítja meg. A nem EU tagországok állampolgárainak a tandíjat a teljes első évre meg kell fizetniük

A jelentkezési határidő után beadott felvételi kérelmek elfogadásáról - a külföldi jelentkezők számától függően - az IBS vezetése dönt.

A BSc szakokra a sikeres felvételi feltétele a tanulmányok megkezdésének tanévében betöltött legalább 18 éves életkor.

Ösztöndíjainkról itt olvashat! >>

Díjvisszafizetés:

A befizetett tandíj (költségtérítési) díj sem részben, sem egészben nem követelhető vissza, az alábbi esetek kivételével:

- amennyiben az EU-s állampolgár hallgató a szorgalmi időszak első napját megelőzően kéri hallgatói jogviszonyának megszüntetését, vagy a félév passzívvá nyilvánítását, a költségtérítés egészének visszatérítésére jogosult.

- amennyiben az EU-s állampolgár hallgató a szorgalmi időszak kezdete után, de a szorgalmi időszak első napjától számított 1 naptári hónapon belül kéri hallgatói jogviszonyának megszüntetését, vagy a félév passzívvá nyilvánítását, a költségtérítés 80%-ának visszatérítésére jogosult. 

- amennyiben a nem EU-s állampolgár vízum- ill. tartózkodási engedély kérelmét a hallgató önhibáján kívül elutasították, a költségtérítés egészének visszatérítésére jogosult. A regisztrációs díj ebben az esetben sem jár vissza.

Amennyiben a nem EU-s állampolgár a Főiskolán tanulmányok folytatása céljából vízumot, ill. tartózkodási engedélyt kapott, de tanulmányait nem kezdi el, vagy nem folytatja, a befizetett költségtérítés, ill. regisztrációs díj visszatérítésére nem jogosult.

A jelentkezés és a felvételi eljárás részleteivel kapcsolatban forduljon aFelvételi és marketing központhoz!