Tandíjak

SzakokTandíj*
Bachelor szakok (The University of Buckingham-mel közös, angol nyelvű képzések)3.300 euró/szemeszter
Magyar alapképzési oklevelet nyújtó, magyar nyelvű képzések, nappali munkarendben260.000 forint/szemeszter
Magyar alapképzési oklevelet nyújtó, magyar nyelvű képzések, levelező munkarendben240.000 forint/szemeszter
Magyar alapképzési oklevelet nyújtó, angol nyelvű képzés, nappali munkarendben (Alkalmazott közgazdaságtan)450.000 forint/szemeszter
Master’s szakok Budapesten és Krakkóban (The University of Buckingham”-mel közös, angol nyelvű képzések, összesen 2 szemeszter)4.350 euró/szemeszter
Master’s szakok (The University of Buckingham”-mel közös, angol nyelvű képzések, Bécsben, összesen 2 szemeszter)5.900 euró/szemeszter
Magyar mesterképzési oklevelet nyújtó magyar nyelvű képzések, 4 szemeszter, nappali munkarendben280.000 forint/szemeszter
Magyar mesterképzési oklevelet nyújtó magyar nyelvű képzések, 4 szemeszter, levelező munkarendben260.000 forint/szemeszter
Intenzív angol nyelvi program (IELP)2.200 euró/szemeszter
Nyári Egyetem (angol nyelvű, négy hetes)1.550 euró/4 hét
Regisztrációs díj nem EU állampolgárok számára900 euró/egyszeri

*Az euróban meghatározott tandíjat euróban vagy forintban lehet kiegyenlíteni. Forintban történő fizetés esetén az árfolyamot az IBS költségtérítési szabályzata állapítja meg. A nem EU tagországok állampolgárainak a tandíjat a teljes első évre meg kell fizetniük.

A jelentkezési határidő után beadott felvételi kérelmek elfogadásáról - a külföldi jelentkezők számától függően - az IBS vezetése dönt.

A BSc szakokra a sikeres felvételi feltétele a tanulmányok megkezdésének tanévében betöltött legalább 18 éves életkor.

Ösztöndíjainkról itt olvashat! >>

Díjvisszafizetés:

A befizetett tandíj (költségtérítési) díj sem részben, sem egészben nem követelhető vissza, az alábbi esetek kivételével:

- amennyiben az EU-s állampolgár hallgató a szorgalmi időszak első napját megelőzően kéri hallgatói jogviszonyának megszüntetését, vagy a félév passzívvá nyilvánítását, a költségtérítés egészének visszatérítésére jogosult.

- amennyiben az EU-s állampolgár hallgató a szorgalmi időszak kezdete után, de a szorgalmi időszak első napjától számított 1 naptári hónapon belül kéri hallgatói jogviszonyának megszüntetését, vagy a félév passzívvá nyilvánítását, a költségtérítés 80%-ának visszatérítésére jogosult. 

- amennyiben a nem EU-s állampolgár vízum- ill. tartózkodási engedély kérelmét a hallgató önhibáján kívül elutasították, a költségtérítés egészének visszatérítésére jogosult. A regisztrációs díj ebben az esetben sem jár vissza.

Amennyiben a nem EU-s állampolgár a Főiskolán tanulmányok folytatása céljából vízumot, ill. tartózkodási engedélyt kapott, de tanulmányait nem kezdi el, vagy nem folytatja, a befizetett költségtérítés, ill. regisztrációs díj visszatérítésére nem jogosult.

A jelentkezés és a felvételi eljárás részleteivel kapcsolatban forduljon a  Felvételi és marketing központhoz!