Tandíjak

Szakok Tandíj*
Alapképzési (BSc) szakok 3 300 EUR/szemeszter
Mesterképzési (MSc) szakok Budapesten (2 szemeszter) 4 350 EUR/szemeszter
Mesterképzési (MSc) szakok Bécsben (2 szemeszter) 5 900 EUR/szemeszter
Intenzív angol nyelvi program (IELP) 2 200 EUR/szemeszter
Regisztrációs díj nem EU állampolgárok számára 900 EUR/egyszeri

*A tandíjat euróban vagy forintban lehet kiegyenlíteni. Forintban történő fizetés esetén az árfolyamot az IBS költségtérítési szabályzata állapítja meg. A nem EU tagországok állampolgárainak a tandíjat a teljes első évre meg kell fizetniük

A jelentkezési határidő után beadott felvételi kérelmek elfogadásáról - a külföldi jelentkezők számától függően - az IBS vezetése dönt.

Tandíjkedvezmény (ösztöndíj):

A BSc alapképzésben részt vevő, legkiválóbb tanulmányi eredményt elérő hallgatók a második, illetve további szemeszterekben részösztöndíjas kategóriába sorolhatók, mely esetben tandíjuk ösztöndíj-részét az IBS Alapítvány vállalja át. Erre az alábbi két kategóriában és feltételekkel lehet pályázni (az előző félév tanulmányi eredményei alapján):

I. kategória: a következő félévre esedékes tandíj 75%-ának megfelelő összegű részösztöndíj

Pályázati feltételek:

  • a hallgató a rá vonatkozó mintatantervben szereplő modulok legalább 80%-ának megfelelő számú modult teljesített
  • a hallgató minden felvett tárgyból megszerezte az előírt gyakorlati- és/vagy vizsgajegyeket
  • a hallgató összes zárójegyének számtani átlaga eléri a 75 százalékot
  • a hallgatónak nem volt elégtelen eredményű vizsgája
  • a hallgató zárójegyeinek egyike sem kevesebb, mint 70 százalék

II. kategória: a következő félévre esedékes tandíj 50%-ának megfelelő összegű részösztöndíj

Pályázati feltételek:

  • a hallgató a rá vonatkozó mintatantervben szereplő modulok legalább 80%-ának megfelelő számú modult teljesített
  • a hallgató minden felvett tárgyból megszerezte az előírt gyakorlati- és/vagy vizsgajegyeket
  • a hallgató összes zárójegyének számtani átlaga eléri a 75 százalékot
  • a hallgatónak nem volt elégtelen eredményű vizsgája
  • a hallgató zárójegyei közül legfeljebb kettő kevesebb, mint 70 százalék

Díjvisszafizetés:

A befizetett tandíj (költségtérítési) díj sem részben, sem egészben nem követelhető vissza, az alábbi esetek kivételével:

- amennyiben az EU-s állampolgár hallgató a szorgalmi időszak első napját megelőzően kéri hallgatói jogviszonyának megszüntetését, vagy a félév passzívvá nyilvánítását, a költségtérítés egészének visszatérítésére jogosult.

- amennyiben az EU-s állampolgár hallgató a szorgalmi időszak kezdete után, de a szorgalmi időszak első napjától számított 1 naptári hónapon belül kéri hallgatói jogviszonyának megszüntetését, vagy a félév passzívvá nyilvánítását, a költségtérítés 80%-ának visszatérítésére jogosult. 

- amennyiben a nem EU-s állampolgár vízum- ill. tartózkodási engedély kérelmét a hallgató önhibáján kívül elutasították, a költségtérítés egészének visszatérítésére jogosult. A regisztrációs díj ebben az esetben sem jár vissza.

Amennyiben a nem EU-s állampolgár a Főiskolán tanulmányok folytatása céljából vízumot, ill. tartózkodási engedélyt kapott, de tanulmányait nem kezdi el, vagy nem folytatja, a befizetett költségtérítés, ill. regisztrációs díj visszatérítésére nem jogosult.

A jelentkezés és a felvételi eljárás részleteivel kapcsolatban forduljon a Felvételi és marketing központhoz!